Dịch vụ

 1. Tư vấn, dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư, dự án trong nước và ngoài nước.
 2. Tư vấn, dịch vụ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Thành lập, chia tách, sáp nhập, bổ sung ngành nghề đăng kí kinh doanh, giải thể, phá sản doanh nghiệp, xử lý tranh chấp nội bộ trong các doanh nghiệp…
 3. Tư vấn, dịch vụ pháp lý về giải pháp tài chính trong các lĩnh vực: kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu, chứng khoán, chuyển nhượng vốn tài chính, kế toán, thuế, ngân hàng, bảo hiểm ….. Tư vấn các giải pháp tài chính hữu hiệu để củng cố và hoàn thiện hoạt động của doanh nghiệp như: Cấu trúc hệ thống tài chính; cơ cấu các khoản nợ vay ngân hàng, tổ chức tín dụng khác; đầu tư tài chính ( chứng khoán, góp vốn, mua bán cổ phần, liên doanh liên kết trong các hoạt động đầu tư…).
 4. Tư vấn pháp luật, đại diện sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.
 5. Tư vấn pháp luật về lao động và việc làm, chế độ chính sách cho người lao động.
 6. Tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực bảo hiểm, tài chính quốc tế, ngân hàng…
 7. Tư vấn pháp luật, dịch vụ liên quan đến bất động sản, bảo vệ môi trường, tài nguyên, khoáng sản…
 8. Tư vấn pháp luật đối với các hoạt động hợp tác giáo dục và đào tạo trong và ngoài nước.
 9. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan hoạt động về bưu chính viễn thông, văn hoá thông tin, du lịch, thể thao.
 10. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến tư pháp như: Quốc tịch, nuôi và nhận nuôi con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài.
 11. Tham gia các hoạt động nghiên cứu pháp lý, các dự án hỗ trợ phát triển hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, cải cách tư pháp, hành chính…
 12. Tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, hôn nhân gia đình, tranh chấp kinh doanh thương mại … Tham gia các hoạt động tố tụng về trọng tài thương mại.
 13. Đại diện ngoài tố tụng trong các giao dịch cho cá nhân, pháp nhân.
 14. Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác...

Tư vấn trực tuyến

Business's FAQ
Civil Law FAQ
 
 

Thống kê truy cập

Số người đang truy cập: 13

Tổng số truy cập: 252,535