CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Văn phòng Luật sư Đức Quang được thành lập với tôn chỉ “ Loại trừ rủi ro - Khẳng định danh tiếng”
Với phương châm:
“Chất lượng của sản phẩm dịch vụ pháp lý là uy tín, hiệu quả, nền tảng của sự phát triển bển vững”.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, Văn phòng Luật sư Đức Quang cam kết thực hiện, duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001-2000, nâng cấp hệ thống cho phù hợp với phiên bản ISO 9001:2008.

Trưởng Văn phòng yêu cầu toàn thể CBNV trong toàn Văn phòng nhận thức đầy đủ, toàn diện chính sách chất lượng, áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000, phát huy hết khả năng, trí tuệ của mỗi thành viên vào mục tiêu chung của Văn phòng./.


                                                                                                                                                       Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2010
                                                                                                              VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỨC QUANG

Tư vấn trực tuyến

Business's FAQ
Civil Law FAQ
 
 

Thống kê truy cập

Số người đang truy cập: 18

Tổng số truy cập: 252,540