DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN PHÁP LÝ

 

-   Dịch vụ đào tạo kỹ năng, phổ biến kiến thức pháp luật cơ bản về lĩnh vực hoạt động, sản xuất kinh doanh của các cơ quan, tổ chức;

-   Đào tạo nhân sự cho các vị trí trong Doanh nghiệp, cơ cấu lại tổ chức Hành chính - Nhân sự cho Doanh nghiệp;

-   Tổ chức Hội thảo, tập huấn pháp lý nâng cao kiến thức về tư vấn đầu tư, xúc tiến thương mại cho các cơ quan Nhà nước, Doanh nghiệp trong và ngoài nước;

-   Dịch vụ đào tạo pháp chế Doanh nghiệp.

Tư vấn trực tuyến

Business's FAQ
Civil Law FAQ
 
 

Thống kê truy cập

Số người đang truy cập: 16

Tổng số truy cập: 252,538