DÂN SỰ

- Bộ luật dân sự 2005

- Bộ luật dân sự năm 1995

- Nghị định 08/2000/NĐ-CP ngày 10/03/2000 về đăng ký giao dịch bảo đảm

- Nghị định của chính phủ về án phí và lệ phí tòa

- Nghị định 76/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

- Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/07/2005 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở , quyền sở hữu công trình xây dựng

- Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 về xuất cảnh , nhập cảnh của công dân Việt Nam

- Nghị định 138/2006/NĐ-CP ngày 15/11/2006 quy định chi tiết thi hành các quy định của bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

- Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 về họ , hụi , biêu , phường

- Nghị định 108/2005/NĐ-CP ngày 19/08/2005 về việc sửa đổi bổ xung một số điều của nghị định số 51/CP ngày 10/05/1997 về đăng ký và quản lý hộ khẩu

- Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm

- Nghị định 165/1999/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm

- Nghị quyết số 45/2005/QH11 về việc thi hành bộ luật dân sự

- Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/04/2003 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự , hôn nhân và gia đình

- Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

- Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17/09/2005 hướng dẫn thi hành một số quy định của bộ luật tố tụng dân sự về " chứng minh và chứng cứ"

- Quyết định 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Quyết định 135/2007/QĐ-TTg ngày 17/08/2007 ban hành quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài